סטודיו My dance בת חפר

הרשמה לשיעורים

קטגורית גילמספר השיעורים בשבועמחירלינק להרשמה
גנים1180 ₪לחצו להרשמה
גנים2250 ₪לחצו להרשמה
גנים3370 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב1180 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב2250 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב3370 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב4425 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב5545 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד1190 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד2270 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד3390 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד4455 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד5575 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד6+695 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - דמשחק דורין קריו לתלמידי My dance שיעור 1 בשבוע150 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - דמשחק דורין קריו שיעור 1 בשבוע200 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו1190 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו2270 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו3390 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו4455 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו5575 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו6695 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו7+800 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ומשחק דורין קריו לתלמידי My dance שיעור 1 בשבוע150 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ומשחק דורין קריו שיעור 1 בשבוע200 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה1195 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה2310 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה3405 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה4480 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה5595 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה6720 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה7840 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז - ח / עתודה8+950 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה1195 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה2310 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה3405 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה4480 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה5595 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה6720 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה7840 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקה8+950 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט - יב / להקהעבודת סולואים180 ₪לחצו להרשמה