סטודיו My dance בת חפר

הרשמה לשיעורים

קטגורית גילמספר השיעורים בשבועמחירלינק להרשמה
גנים1190 ₪לחצו להרשמה
גנים2260 ₪לחצו להרשמה
גנים3360 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב1190 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב2260 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב3360 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב4460 ₪לחצו להרשמה
כיתות א - ב5 שיעורים - מסלול intensive500 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד1210 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד2300 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד3420 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד4520 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד5620 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד6720 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - ד7 שיעורים - מסלול intensive800 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - דמשחק דורין קריו לתלמידי My dance שיעור 1 בשבוע150 ₪לחצו להרשמה
כיתות ג - דמשחק דורין קריו שיעור 1 בשבוע230 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו1210 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו2300 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו3420 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו4520 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו5620 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו6720 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו7820 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ו8 שיעורים - מסלול intensive900 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ומשחק דורין קריו לתלמידי My dance שיעור 1 בשבוע150 ₪לחצו להרשמה
כיתות ה - ומשחק דורין קריו שיעור 1 בשבוע230 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה1220 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה2320 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה3430 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה4540 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה5650 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה6760 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה7870 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-ח - להקה צעירה8 שיעורים - מסלול intensive950 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת1220 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת2320 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת3430 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת4540 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת5650 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת6760 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת7870 ₪לחצו להרשמה
כיתות ט-יב - להקה בוגרת8 שיעורים - מסלול intensive950 ₪לחצו להרשמה
כיתות ז-יב - להקותעבודת סולואים180 ₪לחצו להרשמה